• Alegeți
  CA "Frecauțan Marina"
  Din această colaborare, cîștigul cel mai mare va fi al D-voastră
  Consultație Gratuită
 • Avocatul Frecauțan Marina
  vă ajută la redactarea
  Cererii de chemare în judecată
  Cererii reconvenționale
  Întocmirea referinței
  Întocmirea reclamației
  Tranzacției de mediere
  Tranzacției de împăcare, etc
  Consultație Gratuită
 • Atunci cînd optați pentru
  CA "Frecauțan Marina"
  Primiți drept rezultat profesionalism, siguranță și o conlucrare de succes.
  Consultație Gratuită

DESPRE


Frecauțan Marina se mîndrește cu o experiență profesională frumoasă în calitate de avocat, acumulată pe parcursul a 10 ani de activitate. Cabinetul Avocatului “Frecauțan Marina” are încheiate acorduri de colaborare cu executori judecătorești, notari, experți judiciari, colaborînd cu traducători autorizați de Ministerul Justiției, fapt care contribuie la eficiența activității avocatului și la obținerea rezultatelor mizate.

De ce Cabinetul Avocatului “Frecauțan Marina”


Reputația Cabinetul Avocatului “Frecauțan Marina” este cel mai important bun al avocatului, dobîndită prin efort continuu, timp de un deceniu. Odată ce deveniți clientul Cabinetul Avocatului “Frecauțan Marina” respectarea drepturilor și reputația D-voastră devine chestiunea de principiul al avocatului.

DOMENII DE ACTIVITATE


Drept Civil


Litigii De Încasarea Împrumuturilor

 • respectarea procedurii prealabile pe cale extrajudiciară prin notificare;
 • încasarea sumei prin intermediul instanței de judecată;
 • încasarea penalităților și dobînzii de întîrziere, venitului ratat prevăzut prin lege, contract sau înțelegerea părților;
 • contestarea calculelor abuzive înaintate de către companiile de microfinanțare;
 • înaintarea cererilor în valoare redusă;
 • reprezentarea în cadrul procedurii de executare silită, contestarea acțiunilor executorului judecătoresc

Asistență Persoanelor Juridice

 • înregistrarea societății comerciale;
 • elaborarea contractelor, consultații în vederea rezilierii/rezoluțiunii, modificării, anulării actelor juridice;
 • consilierea, asistența și negocierea contractelor comerciale și bancare;
 • servicii de reprezentare în toate organele de stat şi instanţele de judecată;
 • reorganizare, lichidare, insolvabilitate;
 • litigii de muncă;
 • concilieri prelitigioase, medierea litigiilor apărute;
 • intentarea procesului de insolvabilitate, validarea creanțelor și recunoaștre a calității de creditor

Litigii Familiare

 • divorț, determinarea domiciliului copilului, încasarea pensiei alimentare și de întreținere;
 • stabilirea/contestarea paternității;
 • ieșirea copilului din țară/perfectarea actelor în lipsa acordului unui părinte;
 • partajul/ stabilirea cotelor-părți din proprietatea comună a soților;
 • violență în familie, înaintarea cererii privind emiterea ordonanței de protecție;
 • decăderea din drepturi părintești

Litigii De Proprietate

 • asistență la încheierea contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor, contractului de investiții, ș.a.;
 • reprezentarea în instanțele de judecată și în fața instituțiilor de stat;
 • constatarea cotelor-părți din bun imobil după fiecare coproprietar;
 • recunoașterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
 • anularea contractului/actului juridic.

Litigii De Insolvabilitate

 • înaintarea cererii introductive;
 • înaintarea cererii de validare a creanței și recunoașterea în calitate de creditor garantat sau chirografar;
 • reprezentarea în procesul de insolvabilitate a creditorului, debitorului, terțului poprit, ș.a.;
 • întocmirea contestației împotriva tabelului definitiv al creanțelor, apelurilor, recursurilor;
 • reprezentarea creditorului în cadrul Adunării Generale sau în cadrul Comitetului Creditorilor.

Alte Domenii


Drept Penal

Este cunoscut faptul că bănuitul, învinuitul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de către apărător pe tot parcursul urmăririi penale și al ședinței de judecată. Organele judiciare, însă, uneori omit obligația de aducere la cunoștința părții vătămate că și ea se poate asigura de respectarea drepturilor și libertăților prevăzute prin lege, prin angajarea unui avocat. Cabinetul Avocatului “Frecauțan Marina” asigură respectarea drepturilor clientului său, indiferent de calitatea procesuală a acestuia!

Drept Contravențional

Ce este un proces-verbal cu privire la contravenție? Care sunt drepturile contravenientului sau victimei? Dar temeiurile și posibilitățile de contestare? Întrebări, la care avocatul vă răspunde, garantându-va astfel respectarea drepturilor D-voastră în cadrul unui proces contravențional.

Dreptul Administrativ

Cabinetul avocatului „Frecauțan Marina” oferă consultanță și asistență juridică în litigiile rezultate din raporturile administrative, atît prin reprezentarea autorităților publice administrative, cît și a persoanelor lezate prin acțiunile/inacțiunile autorităților publice administrative.

RECENZII